Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Koll på statistiken - sju pålitliga

Att kunna leta efter och läsa statistiska uppgifter är bra vid faktakoll och när man vill jämföra olika uppgifter. 

Koll på statistiken - sju pålitliga

Här rekommenderar vi sju statistiksidor för dej som arbetar med samhällsfrågor. Förutom aktuell statistik finns ofta nyheter om angelägna ämnen. Några sidor riktar sig direkt till pedagoger.Statistiska Centralbyrån förser samhället med officiell statistik

SCBs första sida hittar du snabbt nyckeltal till Sverige just nu: folkmängd, arbetslöshet, sysselsättning, inflationstakt, BNP och konsumentprisindex. För att se nyckeltalen, rulla ner en liten bit på sidan.

På sidan Utbildning, jobb och pengar finns mycket att diskutera under de olika rubrikerna. Exempelvis om varför det  finns löneskillnader?
Varför arbetsmarknaden ser som den gör just nu?
Förhållandet mellan utbildning och arbete,
vad är en genomsnittlig lön och var bor de som tjänar mest?

SCB Statistikdatabasen
Uppdateras varje vecka. Här krävs en del finlir eftersom du kommer ner på detaljnivå men SSD har en hjälpsida: Kom igång med Statistikdatabasen

Europa

Eurostat - Your key to European Statistics
Även här nyckeltal på första sidan. Sedan möjlighet att gå vidare i olika sektorer och gräva djupare. Ofta finns interaktiva kartor och illustrationer man kan jobba med.

I-Use
En sida för lärare med tanken att få elever att kunna läsa statistik. Här finns massor av möjligheter att jobba med teman. Användbart både samhällsämnen och inte minst i engelskan.

Världen

Globalis jämför likheter och skillnader i mänskliga samhällen, och visar hur vi påverkar livet på planeten, främst med visuella hjälpmedel. Globalis är ett digitalt alternativ till de gamla kartorna som hängde i klassrummen förr. Här finns ett rikt material som går att kombinera på olika vis, som gjort för undervisning.
Svenska FN har producerat. 

Gapminder mest känd för sin anknytning till Hans Rosling med sina dynamiska grafer som gör det möjligt att jämföra olika ekonomiska och sociala faktorer för världens länder över tid. Gapminder hämtar sin statistik från olika tillförlitliga källor. Här kan du se vilka källorna är och också använda eller skriva ut tabeller. 
Gapminder har också en sida för lärare med föreläsningar, quizz mm

The Factlab
hämtar fakta från 130 olika statistiska databaser och är alltså enormt faktarik. Det går att söka fram statistik utifrån olika teman som arbetsmarknad, brott, ekonomi, hälsa, miljö m.fl. och med hjälp av webbplatsens eget verktyg analysera, kombinera och göra jämförelser.
SO-rummet har gjort en sida med lärar- och lektionsmaterial i samarbete med Factlab. Syftet är att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik.

Nation Master - Compare Countries on just about Anything!
Samlad statistik från många olika källor som till exempel FN, CIA World Factbook, OECD och Världsbanken. Det går att söka information om ett enskilt land eller jämföra länder ur en mängd olika variabler. Det är tillåtet att ta ut diagram och grafer.


Bild: Utsnitt från Gapminder Tools