Sökträffar på Socialt arbete

Visar 15 av 16 träffar på Socialt arbete

Sortera på:
 1. Webbsida

  Hela människan - socialt arbete på kristen grund

  Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett hundratal orter. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-29 Skapad:2008-10-23
 2. Webbsida

  Centralförbundet för Socialt arbete

  CSAs huvudsakliga ändamål är att främja utvecklingen på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2011-06-09
 3. Webbsida

  KFUM

  KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på människan.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2005-02-01
 4. Webbsida

  IOGT-NTO

  IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2005-02-01
 5. Webbsida

  Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund, som kännetecknas av ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2005-02-01
 6. Webbsida

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  Forum, är en ideell förening bildad av frivilligorganisationer som arbetar inom det sociala området.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2001-01-12
 7. Webbsida

  CSA - Centralförbundet för Socialt arbete

  CSAs huvudsakliga ändamål är att främja utvecklingen på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2008-10-30
 8. Webbsida

  FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

  Alla Sveriges stora insamlingsorganisationer är medlemmar i FRII. Här listas alla medlemmar.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-23 Skapad:2007-06-06
 9. Webbsida

  Konfliktakademien

  Texterna ger en grund i konflikt- och konflikthanteringskunskap. Artiklarna presenterar begrepp, modeller och mer utförliga framställningar kring konflikter, kommunikation, medvetenhet och medling.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-14 Skapad:2011-06-09
 10. Artikel

  Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

  Projektet syftar till en lokal och regional utveckling genom att i samarbete med Piteå kommun vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 11. Artikel

  Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

  Syftet med projektet var att underlätta integrering av nya svenskar och svenskar utan full ekonomisk försörjning i det svenska lokalsamhället genom samarbete inom den sociala ekonomin.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-11
 12. Webbsida

  NonCeba - Ett trygghetsboende för barn och kvinnor i Khayelitsha

  NonCeba är en organisation belägen i Khayelitsha, Sydafrika, som arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn och kvinnor.

  Uppdaterad:2015-03-03 Skapad:2015-03-03
 13. Webbsida

  Lions Sverige

  Lions Clubs International är en ideell sammanslutning som vill befrämja god samhällsanda, aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art samt upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-02-03
 14. Webbsida

  Radiohjälpen

  Radiohjälpen samordnar och genomför årligen ett antal insamlingar för humanitära ändamål i Sverige och utomlands. Insamlingar för nationella ändamål rör oftast våra vanligaste folksjukdomar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-02-03
 15. Webbsida

  Rädda Barnen

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden demokratisk folkrörelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-02-03