Sökträffar på Socialt arbete

Visar 15 av 139 träffar på Socialt arbete

Sortera på:
 1. Ljud

  Bildningsbyrån - Kina : Frivilligorganisationer bryter ny mark

  Vilken roll spelar frivilligorganisationer för Kinas politiska och sociala utveckling? Vad vill den kinesiska staten med dessa organisationer? Icke-statliga organisationern har ökat kraftigt i Kina.1996 kom en lag som anger rättigheter och begränsningar för frivilligorganisationer. Besök hos frivilligorganisationen New Citizen Life Center i Sanlin, Shanghai. Här bor tusentals migrantarbetare under usla förhållanden. Organisationen arbetar förebyggande med hälsovård samt upplysning om bland annat HIV. De har också volontärer som undervisar migrantarbetarnas barn. Möte med Johan Lagerkvist som forskar om förhållandet mellan stat och civilsamhället i Kina. Samt med Dean Penn från organisationen Ai Chi Xing som driver rättighetsfrågor för homosexuella, prostituerade och narkomaner. Vi besöker den kristna frivilligorganisationen Amity Foundation som arbetar med autistiska barn. Samtal med Lennart Hamark, präst i svenska kyrkan i Kina och Hong Kong.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-10-31
 2. Ljud

  Bildningsbyrån - psykisk hälsa : Jag borde fått frågan

  Såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen omfattar stöd till anhöriga till människor som är psykiskt sjuka eller har psykiska funktionsnedsättningar. De anhöriga vill oftast känna sig efterfrågade, respekterade och delaktiga, men flera studier, liksom socialstyrelsens återkommande rapporter om psykiatrin, visar att många upplever att de får ett bristfälligt stöd. Vi hör anhöriga berätta om frustrationen över att känna sig exkluderade från vården av sina närstående. Vi möter Patrik Dahlkvist Jönsson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som beskriver vilken dramatisk inverkan det ofta har på närståendes liv när en i familjen drabbas bipolär sjukdom. Vi hör också Lilian Andersson och Anette Eriksson på avdelning 367 på Östra sjukhuset i Göteborg berätta om hur de medvetet och aktivt arbetar med patienternas anhöriga.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-01-26
 3. Ljud

  Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter : Familjens helgd

  FN:s förklaring om mänskliga rättigheter säger att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv. Men vad är det egentligen som händer när samhället griper in och omhändertar barn? Socialtjänsten ska se till barnets bästa men kritiseras både när de ingriper och när de inte gör det. Vi träffar Elias Markewärn, aktiv i föreningen Samhällets styvbarn, som vanvårdades när han bodde på fosterhem, och Youssef Dhouibi, som själv gick till socialen och krävde att bli omhändertagen när han var sexton. Christin Johansson, ordförande för socionomernas fackförbund SSR, berättar om socialarbetarnas arbetsvillkor och hur det påverkar deras utredningar, och advokat Ghita Hadding Wiberg berättar hur det går till då länsrätterna ska besluta om ett barn ska omhändertas eller inte. Dessutom talar ekonomihistorikern Urban Herlitz om förhållandet mellan familj, stat och mänskliga rättigheter. Programmet anknyter till artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2008-04-02
 4. Video

  All rätt i världen : Maskrosbarn

  Alla barn har rätt till en trygg uppväxt med tak över huvudet och mat på bordet. De har rätt till fritid, utbildning och ska behandlas rättvist av vuxna. Det är i första hand föräldrarna som ska se till att barnen har det bra, men vad händer om de vuxna inte kan ta hand om sig själva? Om de har en psykisk sjukdom eller är missbrukare? Vi möter Therese Eriksson och Denise Madsen, två tjejer med liknande uppväxtförhållanden som bildat föreningen Maskrosbarn. Föreningen verkar bland annat i form av en hemsida dit unga människor kan ställa frågor och få stöd. Expert i programmet är BRIS förbundsordförande Ingela Thalén. Programmet anknyter till barnkonventionen och artiklarna 22 och 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-20 Skapad:2008-04-30
 5. Video

  Små barn - stora rättigheter : Barnen vi gömmer och glömmer

  Vad ska man göra som förskolepersonal om man misstänker att ett barn far illa? Vi får höra historien om treåriga Sofia som utsattes för övergrepp av sin pappa. Kriminalinspektör Åsa Sannerborg och socialsekreterare Carina Lindblom berättar om förskolans ansvar att anmäla misstankar om att barn far illa, och ger konkreta råd om hur man ska agera vid misstanke om övergrepp, missbruk och andra missförhållanden, som barn kan leva under. Dessutom träffar vi syster Karin - en av Helgeandssystrarna på Alsike kloster. Systrarna har, sedan 1970-talet, härbärgerat asylsökande och avvisade flyktingar. Barn i flyktingfamiljer kan tvingas leva avskilda från allt det som barn behöver för att växa och utvecklas normalt. Systrarna i Alsike för, både nationellt och internationellt, en kamp för de här barnens rätt till det som alla barn har; inte bara till mat och husrum utan även till kamrater, lek och stimulans. Eller som syster Karin sammanfattar det: rätt att få finnas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-20 Skapad:2008-05-25
 6. Video

  Orka : Linnéa vill inte gå hem

  Linnéa är tolv år och lever i en familj där pappan kontrollerar och är våldsam mot hennes mamma. Vad kan Linnéa göra för att få hjälp? Linnéa är en fiktiv karaktär vars situation påminner om många barns, så vi besöker Bris, Socialtjänsten och Familjeenheten och tar reda på hur de skulle kunna hjälpa henne. Dessutom tar vi del av iscensatta berättelser ur verkligheten om Yasmin, vars pappa kontrollerar henne av kulturella skäl, samt om en pojke som blev misshandlad av sin styvpappa.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-20 Skapad:2010-11-30
 7. Video

  UR Samtiden - KI-forskare föreläser : Åldrandet och äldreomsorgen - frågor

  Kommer jag att få den hjälp jag behöver när jag blir äldre? Vem ska betala för det allt större behovet av äldrevård när vi får allt färre yrkesverksamma per äldre person? Och påverkar attityden mot äldre vårt förhållningssätt? Det är några av frågorna kring äldre och äldreomsorg som tas upp av Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet. Inspelat i september 2012. Arrangör: Karolinska institutet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-19
 8. Video

  UR Samtiden - KI-forskare föreläser : Åldrandet och äldreomsorgen - utmaningar

  Hur blir det för kommande generationer när de blir äldre? Vi blir fler och fler som lever längre, men långt liv betyder inte hälsa livet ut. De flesta får räkna med några skröpliga år. Vi står inför en stor utmaning med äldreomsorgen, menar Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet. Inspelat i september 2012. Arrangör: Karolinska Institutet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-19
 9. Video

  UR Samtiden - Socionomdagarna 2016 : April i Anhörig-Sverige

  Susanna Alakoski är socionom och författare och berättar om vikten av att lyfta fram anhörigas perspektiv och behov av hjälp och stöd. Hon berättar utifrån egna och andras erfarenheter. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-15 Skapad:2017-01-20
 10. Video

  UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre : Trauman - en utmaning för äldreomsorgen

  Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet med stor erfarenhet av äldrevården och nationell utredare för regeringens kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hon drar paralleller mellan de som överlevde förintelsen, de som flydde hit från finska vinterkriget och de som kommer idag. Vilka omvårdnadsutmaningar står vi inför och vad kan vårdpersonal tänka på? Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2017-04-12
 11. Video

  UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Socialstyrelsens rekommendationer

  Anders Bergh och Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen berättar om hur uppdraget ser ut runt tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga och om rekommendationerna för att förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamheter. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2016-11-03
 12. Video

  UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Etik och bemötande

  Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, har medverkat i LSS-utredningen och skrivit flera böcker om etik. Här talar han om vilka etiska värden och normer som är viktiga i LSS-verksamheter och vad ett bra bemötande innebär. Inspelat den 12 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2016-11-03
 13. Video

  UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Trygghet utan tvång

  Kaisu Kull från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättar om hur myndigheten i sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar gränserna för vad som är tillåtet. Hon ger exempel på framgångsfaktorer för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder utifrån tillsynsrapporten Skapa trygghet utan tvång. Inspelat den 12 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2016-11-03
 14. Video

  UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Lyfta upp eller trycka ner

  Vad kan vi ta med oss i vårt arbete för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder för personer med autism i skola, LSS, psykiatri och andra sammanhang? Mats Jansson, ombudsman, och Annika Lindström, ordförande Autism- och aspergerförbundet distrikt Göteborg, sammanfattar och tittar framåt. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2016-11-03
 15. Ljud

  Barnaministeriet dokumentär : Barnhjälten Elias

  14-åriga Elias Arvidsson från Rejmyre ägnar en stor del av sitt liv åt att hjälpa människor. Allt började när han var nio år och såg hemlösa för första gången. Han bestämde sig för att göra något. Tillsammans med sin pappa började han dela ut mat. Sedan dess har Elias bland annat samlat in julklappar till en förening för hemlösa. 2015 när det kom flyktingar till Rejmyre samlade han in kläder till dem som inte hade någonting. Elias följer mottot: alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. För sina insatser har Elias bland annat vunnit pris som barnhjälte.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-12 Skapad:2017-03-21