Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sveriges riksdag

Om Riksdagens arbete och om vår demokrati.

Sveriges riksdag

Följ förslag till beslut, riksdagens arbetsår, riksdagen och statsbudgeten, riksdagens ledning och förvaltning.

Vad innebär Demokrati egentligen?

Läs mer på Riksdagens sida här

Studiematerial

att beställa eller fritt ladda ner för elever och lärare 

Utredningar

Innan ett beslut kan fattas skall frågan utredas och sedan skickas ut på remiss.
I SOU Statens offentliga utredningar kan du söka på pågående eller avslutade utredningar.