Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Länstyrelserna

Sverige består av 21 län. I varje län finns en Länsstyrelse. Länsstyrelsen ska se till att de nationella mål som regeringen beslutat genomförs.

Alla har en länsstyrelse och en landshövding. 

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Sidan går att lyssna och finns även på engelska.

Tips: Länsstyrelserna är också ansvariga för olika stiftelser som ibland delar ut medel. Studera ditt landsting under Stiftelser.