Sökträffar på Politiska ideologier

Visar 15 av 74 träffar på Politiska ideologier

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Människans natur 2016 : Nationalstatens upplösning och cementering

  Håller nationalstaten på att upplösas medan vi blir allt mer globala? Den frågan ställs på sin spets i detta panelsamtal där deltagarna konstaterar att varje generation förmodligen har mer gemensamt över gränserna än med landsmän ur en annan generation. Det paradoxala är att de nationella särdragen idag värderas högre än på länge. Medverkande: Lars Trägårdh, statsvetare och författare, Katarina Barrling Hermansson, statsvetare och Torbjörn Elensky, författare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2016-09-19
 2. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : En studie om Boko Haram

  Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2016-03-24
 3. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Val, våld, och radikalisering

  Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-25
 4. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Erövras gatan genom idéer?

  Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-25
 5. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Att handskas med en fiende inpå

  Sarbeswar Sahoo, lektor vid Indian institute of technology, berättar om hur Indiens etniska, kulturella och religiösa mångfald kommit att hotas av att statens institutioner allt mer används av en dominerande religiös grupp. Matthew Feldman, professor vid Teesside University, ställer frågor. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-25
 6. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Idéer, uppfattningar eller verklighet?

  Går det att påverka radikalisering genom att förstå den? Jonathan Githens-Mazer är universitetslektor vid University of Exeter i Storbritannien och berättar om sin forskning om radikalisering. Han talar bland annat om att islamisk radikalisering inte är en berättelse utan att den kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Anja Dalgaard-Nielsen vid Danska försvarsakademin ställer frågor efter föreläsningen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-25
 7. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Avradikalisering

  Vad är det som gör att personer en gång kopplade till terrorism och våldsam extremism väljer att ta avstånd från det vid ett senare tillfälle? Finns det ett mönster att hitta bland de olika fallen av avhopp? Anja Dalgaard-Nielsen vid danska försvarsakademin har fört en studie i ämnet och talar här om avradikaliseringen. Caroline Varin, adjunkt vid Regent's University, ställer frågor till Anja Dalgaard-Nielsen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-25
 8. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Politisk radikalisering i Israel

  Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-24
 9. Video

  UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Neonazistisk terrorism

  Matthew Feldman, professor vid Teesside University, berättar om sina studier som är baserade på forskning av radikal kristen höger och jihadism. Under de senaste decennierna har ensam varg- terrorism till stor del varit förbehållet religiös extremism. En skarp kontrast mot tidigare då sekulär terrorism sträcker sig tillbaka mer än ett århundrade. Anders Lundberg, lektor vid Linneuniversitetet, ställer frågor till Matthew Feldman. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2016-03-24
 10. Video

  UR Samtiden - Utvecklingen i Afrika och Mellanöstern

  Världen förändras ständigt och den politiska situationen varierar kraftigt. Vissa hävdar att vi har anledning att vara pessimistiska om utvecklingen i Mellanöstern och mer optimistiska när det gäller Afrika, andra säger det motsatta. I panelen: Anders Persson, Rouzbeh Parsi, Lotta Schüllerqvist. Moderator: Annika Björkdahl. Inspelat den 9 mars 2017 på Akademiska Föreningens hus i Lund. Arrangör: Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-06 Skapad:2017-04-10
 11. Video

  Anarkismens historia : Testamentet

  Anarkismen har lett till några av 1900-talets största revolutioner. Samtidigt som anarkisterna genom organisationen Industrial Workers of the World organiserade sig genom Europa växte även fascismen. År 1936 tog General Franco makten i delar av Spanien medan resten av landet upplevde en social revolution. Spaniens ekonomi kom att i stor utsträckning styras av arbetarna under ett antal år men revolten varande inte länge. När kommunisterna med stöd av Sovjetunionen kom till makten i Spanien arresterades flertalet anarkister och beskylldes för att vara trotskister, spioner eller Francos agenter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-12 Skapad:2016-11-01
 12. Video

  Anarkismens historia : Revolutioner och motgångar

  I början av 1900-talet har anarkismen blivit en global rörelse. För arbetarna är förhållandena tuffa och behovet av förändring är stor. Anarkisterna förespråkar ett förkastande av borgerliga värderingar och skapar kollektiv där de kan leva som de vill. Statsmakterna har svårt att acceptera det och våldsamma motattacker drar igång.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-12 Skapad:2016-10-25
 13. Video

  Situation Ryssland : Nationalister

  Nationalismen växer i Ryssland och motsättningar mellan grupper ökar. Programledaren Reggie Yates möter människor som hyllar patriotism och diskuterar etnicitet och hudfärg med människor som tycker att Ryssland är till för vita medborgare. Han möter invandrare som berättar om sin rädsla och vittnar om utsatthet och våld. I en demonstration upplever han hotfulla deltagare som filmar honom och publicerar klippen i sociala medier.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-12 Skapad:2016-02-20
 14. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Ambivalenser och maktordningar

  Hur ser förhållandet mellan nyliberalism och feminism ut? Står de i opposition till varandra? Bland annat de frågorna ställer sig föreläsarna Siv Fahlgren, universitetslektor vid Mittuniversitetet, och Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-04 Skapad:2016-03-31
 15. Video

  Anarkismens historia : Startskottet

  Allt börjar i Frankrike på 1800-talet. Ett nytt ekonomiskt system införs, men den industriella revolutionen visar snabbt sin avigsida och arbetarna på verkstadsgolven utnyttjas. De arbetslösa och lågutbildade blir desillusionerade och förlorar sin tilltro till det politiska systemet. Det leder till att revolutionära rörelser grundas, med syfte att ge makt åt arbetarna. En av dessa rörelser är anarkismen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-10-18