Sökträffar på Politiska ideologier

Visar 15 av 78 träffar på Politiska ideologier

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Ambivalenser och maktordningar

  Hur ser förhållandet mellan nyliberalism och feminism ut? Står de i opposition till varandra? Bland annat de frågorna ställer sig föreläsarna Siv Fahlgren, universitetslektor vid Mittuniversitetet, och Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-14 Skapad:2016-03-31
 2. Video

  Anarkismens historia : Testamentet

  Anarkismen har lett till några av 1900-talets största revolutioner. Samtidigt som anarkisterna genom organisationen Industrial Workers of the World organiserade sig genom Europa växte även fascismen. År 1936 tog General Franco makten i delar av Spanien medan resten av landet upplevde en social revolution. Spaniens ekonomi kom att i stor utsträckning styras av arbetarna under ett antal år men revolten varande inte länge. När kommunisterna med stöd av Sovjetunionen kom till makten i Spanien arresterades flertalet anarkister och beskylldes för att vara trotskister, spioner eller Francos agenter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-11-01
 3. Video

  Anarkismens historia : Revolutioner och motgångar

  I början av 1900-talet har anarkismen blivit en global rörelse. För arbetarna är förhållandena tuffa och behovet av förändring är stor. Anarkisterna förespråkar ett förkastande av borgerliga värderingar och skapar kollektiv där de kan leva som de vill. Statsmakterna har svårt att acceptera det och våldsamma motattacker drar igång.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-10-25
 4. Video

  Anarkismens historia : Startskottet

  Allt börjar i Frankrike på 1800-talet. Ett nytt ekonomiskt system införs, men den industriella revolutionen visar snabbt sin avigsida och arbetarna på verkstadsgolven utnyttjas. De arbetslösa och lågutbildade blir desillusionerade och förlorar sin tilltro till det politiska systemet. Det leder till att revolutionära rörelser grundas, med syfte att ge makt åt arbetarna. En av dessa rörelser är anarkismen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-10-18
 5. Video

  Situation Ryssland : Nationalister

  Nationalismen växer i Ryssland och motsättningar mellan grupper ökar. Programledaren Reggie Yates möter människor som hyllar patriotism och diskuterar etnicitet och hudfärg med människor som tycker att Ryssland är till för vita medborgare. Han möter invandrare som berättar om sin rädsla och vittnar om utsatthet och våld. I en demonstration upplever han hotfulla deltagare som filmar honom och publicerar klippen i sociala medier.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-02-20
 6. Video

  Ideologiernas historia : Kommunism

  I början av 1900-talet är skillnaden liten mellan socialism och kommunism. De inspireras båda av Karl Marx och Friedrich Engels skrift Det kommunistiska manifestet. Enligt den är arbetarna utsugna och måste göra revolution, för att sedan skapa ett nytt samhälle där de själva äger fabrikerna. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om kommunismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 7. Video

  Ideologiernas historia : Konservatism

  Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna är klassiskt konservativa. Om Sverige hade haft ett sådant parti skulle det förmodligen hylla kungahuset och minska utbetalningen av socialbidrag. Ett sådant parti skulle också vilja se att fler människor levde ett mer kristet liv i traditionella kärnfamiljer. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om konservatismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 8. Video

  Ideologiernas historia : Socialism

  Karl Marx ideal har idag inte så stor kraft i det socialdemokratiska partiet, som det en gång hade. Tanken är inte längre att fabriksarbetarna gemensamt ska äga sin fabrik. Snarare att alla ska ha ett arbete och samma möjligheter oavsett kön eller samhällsklass. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om socialismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 9. Video

  Ideologiernas historia : Liberalism

  Liberalerna har haft få år vid makten i Sverige, men liberalismen har ändå haft en stor betydelse. Yttrandefrihet, marknadsekonomi och individens frihet är frågor som liberaler kämpat länge för. Idag är de liberala idéerna inte längre radikala drömmar utan snarare en grund för det moderna samhället. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om liberalismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 10. Video

  Ideologiernas historia - svenska som andraspråk : Kommunism

  I början av 1900-talet är skillnaden liten mellan socialism och kommunism. De inspireras båda av Karl Marx och Friedrich Engels skrift Det kommunistiska manifestet. Enligt den är arbetarna utsugna och måste göra revolution, för att sedan skapa ett nytt samhälle där de själva äger fabrikerna. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om kommunismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 11. Video

  Ideologiernas historia - svenska som andraspråk : Konservatism

  Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna är klassiskt konservativa. Om Sverige hade haft ett sådant parti skulle det förmodligen hylla kungahuset och minska utbetalningen av socialbidrag. Ett sådant parti skulle också vilja se att fler människor levde ett mer kristet liv i traditionella kärnfamiljer. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om konservatismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 12. Video

  Ideologiernas historia - svenska som andraspråk : Ekologism

  En av ekologismens huvudfrågor är solidaritet med djuren och på 1990-talet kom en ung rörelse som tog djurens rätt på allvar. I Sverige finns inte något renodlat ekologistiskt parti, även om Miljöpartiet är det parti som står närmast. Ekologismen är varken en höger eller vänsterideologi utan utgår i stället från vad som är bäst för jordens överlevnad. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om ekologismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 13. Video

  Ideologiernas historia - svenska som andraspråk : Socialism

  Karl Marx ideal har idag inte så stor kraft i det socialdemokratiska partiet, som det en gång hade. Tanken är inte längre att fabriksarbetarna gemensamt ska äga sin fabrik. Snarare att alla ska ha ett arbete och samma möjligheter oavsett kön eller samhällsklass. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om socialismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 14. Video

  Ideologiernas historia - svenska som andraspråk : Liberalism

  Liberalerna har haft få år vid makten i Sverige, men liberalismen har ändå haft en stor betydelse. Yttrandefrihet, marknadsekonomi och individens frihet är frågor som liberaler kämpat länge för. Idag är de liberala idéerna inte längre radikala drömmar utan snarare en grund för det moderna samhället. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om liberalismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2014-04-10
 15. Video

  En bok, en författare : Christoph Andersson

  Sextio år efter andra världskrigets slut och nazismens sammanbrott är extremhögern tillbaka. De syns i såväl små som stora parlamentariska församlingar, ända från kommunalfullmäktige i Södertälje till tyska delstatsparlamentet och självaste EU-parlamentet i Bryssel. Men den moderna extremhögerns politiska mål är inte att få egen majoritet, utan att bli vågmästare. I boken "Från gatan in i parlamenten" skildrar journalisten Christoph Andersson det politiska spelet med svenska och tyska nationaldemokrater som exempel. Hur ser deras strategi ut? Hur kan de bemötas? Christoph Andersson intervjuas av Karin Andersson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-24 Skapad:2010-04-05