Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Katalys

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Katalys tror inte att ökade samhällsklyftor är en naturlig eller opåverkbar följd av en globaliserad värld och vill bidra till att den generella välfärden och trygghetssystem säkras och utvecklas. 

Läs Katalys publikationer här