Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FORES - forum för reformer och entreprenöskap

FORES presenterar sig som en grön och liberal tankesmedja med fokus på entreprenörskap för hållbar utveckling

FORES vill fungera som en länk mellan medborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskare för att försöka hitta lösningar på de utmaningar som globaliseringen och klimathotet utgör. Frågor av speciell vikt för FORES är miljö och marknad, migration, företagande, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd.