Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiets partiprogram

Rubriker i Vänsterpartiets partiprogram: Ett socialistiskt och feministiskt parti, Två perspektiv - en verklighet, En orättfärdig värld, Grunder för modern vänsterpolitik, Det socialistiska målet och vägarna dit, Strategiska huvudlinjer, Fördjupa demokratin och utveckla det folkliga deltagandet!