Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Moderaternas Valmanifest 2018

Idéprogram och handlingsprogram

Rubriker i Moderaternas valmanifest 2018:

Ekonomi, jobb och tillväxt
Lag och ordning
Migration och integration
Sjukvård och omsorg
Skola, bildning och kultur
Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
Klimat och miljö
Ett sammanhållet Sverige