Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiets partiprogram

Rubriker i Miljöpartiets partiprogram:

Grön ideologi - ett krav på handling,

Människan - verktygen att förändra i var människas hand

Miljön 

Ekonomin

Välfärden

Världen

Hela partiprogrammet i pdf-fil.