Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medborgare eller skattebetalare?

Föreläsning av Bengt Göransson om de skilda synsätt som ligger bakom begreppen medborgare och skattebetalare.

Medborgare eller skattebetalare?

Bengt Göransson var socialdemokratiskt statsråd med ansvar för skola och kultur under tiden 1982-1991. Han var också ordförande för den stora demokratiutredningen som resulterade i betänkandet "En uthållig demokrati! Politik för självstyrelse på 2000-talet".

I denna föreläsning, från 2012, diskuterar han vad medborgarskap innebär och vad det betyder för demokratin och ställer det i kontrast till de tankar och idéer som begreppet skattebetalare ger upphov till.