Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svenska självbilder

Hur ser vår bild av Sverige ut? I denna rapport från Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet sammanfattas sex dialogseminarier på detta tema.

Seminarierna genomfördes under 2004 i samabete mellan Grundtviginstitutet och Frölunda stadsdelsnämnd.

Innehåll:

Seminarie 1 Vetenskap och samhälle - att tänka rätt eller fritt? Sven-Erik Liedman, Eva-Maria Svensson och Johan Lönnroth

Seminarie 2 I världens jämlikaste land - kön, självbild och makt. Nalin Pekgul, Ove Sernhede och Magdalena Petersson

Seminarie 3 Folkhemmet som försvann - myter och sanningar om Sverige, Maija Runcis, Ingrid Sahlin och Björn Gunnarsson

Semianrie 4 Älskar, älskar inte - EU som nationellt dilemma. Per Cramér, Sverker Sörlin och Gröan Hägg

Seminarie 5 Det kan inte hända här - föreställningar om trygghet i en otrygg värld. Thomas Jordan, Göran Rosenberg och Ulrika Knutsson

Seminarie 6 Sverige som världsförbättrare!? - globala utmaningar för Sverige. Mohammed Fazhashemi, Cecilia Uddén och Jonas Frykman

 

Rapporten är på totalt 12 sidor