Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svenska Kommittén Mot Antisemitism

Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism.

Bra länksamling, sidan ger också tips om lämplig litteratur.

Svenska Kommittén Mot Antisemitism utbildar lärare, skolelever, journalister och andra grupper. Kommittén informerar och bildar opinion, samt bevakar och motarbetar antijudiska, rasistiska och nazistiska yttringar.