Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Strategier mot rasism och främlingsfientlighet

Två av folkbildningens centrala uppgifter är att verka för alla människors lika värde och att ta sig an det mångkulturella samhällets utmaningar. Detta innebär ett klart ställningstagande mot alla former av främlingsfientlighet och rasism.

Efter önskemål från flera folkhögskolor arrangerade FOLAC den 23 mars ett webbsänt seminarium om dessa frågor.  Drygt 300 kursdeltagare och lärare från 17 olika folkhögskolor deltog under dagen. Inbjudna föreläsare var Mats Wingborg, medförfattare till boken ”Slaget om svenskheten” och Jonathan Leman från tidningen EXPO. Föreläsningarna varvades med smågruppsdiskussioner ute på skolorna och möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.
mats wingborgMats Wingborg redogjorde för Sverigedemokraternas rötter i den rasistiska rörelsen ”Bevara Sverige Svenskt”. Nu försöker man framstå som ett rumsrent parti som gjort upp med extremismen och rasismen, men den fråga som totalt dominerar partiets agenda är att göra skillnad mellan ”svenskar” och ”invandrare”. 
Arbetslösheten, kriminaliteten, pensionärernas dåliga ekonomi, allt beror på ”massinvandringen”. Framförallt riktas udden mot muslimer.  Mats menar att man kan tala om ”kulturrasism”.
I rådande situation med hög arbetslöshet och ekonomisk kris i Europa utgör de främlingsfientliga och högerpopulistiska partierna reella hot. Enligt Mats är erfarenheten från andra länder den att de har störst framgång när fördelningspolitiska frågor försvinner från politikens centrum.  Därför måste dessa prioriteras.
Sverigedemokraterna bör heller inte få mer utrymme i debatten än vad deras parlamentariska läge medger. I kommuner där de är representerade bör de bjudas in till debatter, annars inte, är Mats rekommendation till skolorna. När de deltar ska de tvingas att tala om andra frågor än flyktingpolitik och invandring.
Deltagarna på skolorna hade möjlighet att ställa frågor till Mats via mejl. Här är hans svar.
Jonathan Leman från stiftelsen EXPO berättade om deras verksamhet för att motverka alla former av rasism och antisemitism. Man ger ut tidskriften EXPO och bedriver kontinuerlig forskning om extremhögern. På deras webbsida finns ett utförligt arkiv med dokumentation om extremhögern och där finns också aktuella nyheter.
Jonathan huvudbudskap var att all form av kollektiv skuld är förkastlig, man ska vägra att diskutera på de premisserna. De främlingsfientliga och rasistiska krafterna vill skapa skärpta motsättningar mellan ”svenskar” och ”invandrare” genom att påstå att ”ickesvenska” idéer, traditioner och förhållningssätt håller på att förstöra landet. De har emellertid väldigt svårt att beskriva vad det ”svenska” som de vill försvara står för. Detta bör man borra djupare i enligt Jonathan.