Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Expo

En tidskrift som skriver om rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

Expo

Under fliken Fakta hittar du bland annat ett:

Symbollexikon 

Arkiv om högerrörelser

Vilka olika högerrörelser som finns i Sverige idag och deras historia

Stiftelsen Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund.