Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - antirasism i rörelse

Doktorsavhandling skriven av Jenny Malmsten och framlagd vid "Tema etnicitet" på Linköpings universitet i januari 2008

I avhandlingen ges en historisk bakgrund och en samtidsorientering om olika former för antirasistiskt arbete. Begepp som ras, kultur och etnicitet analyseras liksom de begrepp som används inom den antirasistiska rörelsen t.ex. främlingsfientlighet, diskriminering och vardagsrasism.

Malmsten har egen erfarenhet av antirasistiskt arbete och använder sina erfarenheter från arbetet med Antirasistiska filmdagar och projektet Arm i arm som empiri i avhandlingen.

I avhandlingen diskuteras också hur det antirasistiska arbetet organiseras och dess koppling till terorier om sociala rörelser.

Du kommer till nedladdningssidan här.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.