Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Rasism

Visar 10 av 10 träffar på Rasism

Sortera på:
 1. Webbsida

  Reality Check

  En app och upplevelsebaserat spel. Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-12 Skapad:2018-12-11
 2. Webbsida

  Immigrantinstitutet - rasism

  Vill vara ett centrum för dokumentation om flyktingar, rasism och invandrare.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-11 Skapad:2011-06-09
 3. Webbsida

  Expo

  En tidskrift som skriver om rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-05-02 Skapad:2011-06-09
 4. Artikel

  Organisationer mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans

  Ett flertal organisationer arbetar med frågor som handlar om rasism, främlingsfientlighet, intolerans, mångfald, integration och mänskliga rättigheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2012-06-10
 5. Artikel

  Strategier mot rasism och främlingsfientlighet

  Två av folkbildningens centrala uppgifter är att verka för alla människors lika värde och att ta sig an det mångkulturella samhällets utmaningar. Detta innebär ett klart ställningstagande mot alla former av främlingsfientlighet och rasism.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2010-03-30
 6. Webbsida

  Sverige mot rasism

  Föreningen är en ideell nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som bedriver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och andra former av intolerans.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2004-10-05
 7. Webbsida

  Spelar roll - om åskådarens passivitet och ansvar

  Ett lektionsmaterial från Levande Historia. Det pedagogiska materialet följer tre huvudspår – det normativa, det psykologiska och det historiska. Materialet innehåller också en allmän del som syftar till att introducera ämnet genom att anknyta till deltagarens egen förförståelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-30 Skapad:2015-01-28
 8. Artikel

  Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - antirasism i rörelse

  Doktorsavhandling skriven av Jenny Malmsten och framlagd vid "Tema etnicitet" på Linköpings universitet i januari 2008

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-16 Skapad:2008-06-17
 9. Webbsida

  Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

  Föreningen erbjuder föreläsningar, har en åsiktsfestival Urix som är unik i Sverige. Alla ungdomar mellan 13-18 år är välkomna att delta.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09
 10. Webbsida

  Svenska Kommittén Mot Antisemitism

  Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09