Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

UR Samtiden - Hatet mot romer : Antiziganism i ett historiskt perspektiv

"Du förstår ju, Anders, det där var ju zigenare." Uttalandet kommer från en anmäld krogägare i ett samtal med Diskrimineringsombudsmannen, DO, och är typiskt, menar Katri Linna, regeringens särskilda utredare i romska frågor. Just detta ärende drevs framgångsrikt genom rättsväsendet och de mammor det handlade om fick rätt till slut. Katri Linna pekar på en rad problem som i den praktiska vardagen inte är lösta än idag. Arrangerat av Dialogforum i Malmö tillsammans med ABF och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad.

Klicka här för att komma till programmet