Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Romernas historia

Om varifrån romerna kommer, varför de bott i husvagn, om kläderna och intervjuer.

Lärarhandledning finns på sidan. Dessutom kan man beställa boken; Vi läser om romer.

Sidan är ett samarbete mellan Skolverket, Allmänna arvsfonden och Romska ungdomsförbundet och Romska kulturcentret Malmö.