Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lattjo drom

Projektet hade som mål att skapa en hemsida om och för det bortglömda Romanofolket Resande. På sidan finns, fakta, historia, intervjuer, spel, lärresurser, dans och dessutom fantastisk musik från Nordic Romani Festival.

Lattjo drom

Resandefolket har funnits i Sverige sedan 1512, de är en av våra mest utsatta minoriteter. Men de är också en folkgrupp vars kultur berikat Sverige. För vad vore väl en midsommar utan Drömmen om Elin? Vad vore vårt språk utan ord som lattjo, tjej och jycke? Och tänk om ingen visste hur man dansar vals.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika