Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Inkludera mera - ett folkhögskoleprojekt med 31 skolor

Projektet Inkludera mera handlade om att 31 folkhögskolor tillsammans arbeta der för att ta fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Projektet genomfördes med stöd från Allmänna arvsfonden.

Projektet Inkludera mera har nu pågått i snart två år. Det är dags att sammanfatta vad folkhögskolorna gjort för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Det är mycket!

Folkhögskolornas metoder sammanställs till en gemensam metodhandledning. Den görs för de folkhögskolor och deras samverkande organisationer som kan och vill göra skillnad.

Se filmerna:

En stor och svår utmaning i vårt samhälle idag är att hantera den rädsla som breder ut sig och som hotar att bryta sönder vår samhällsgemenskap. Den här filmen handlar om vad Alexander Bengtsson från EXPO, samarbetspartner i projektet Inkludera mera, har att säga om den kollektiva rädslan.