Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Forskning om integration, migration, etnicitet och mångkultur

I Sverige pågår en omfattande forskning med anknytning till vårt tema. Forskningen spänner över breda kunskapsfält som etnicitet, migration, nationella identiteter, rasism, mångfald, segregation, integration, diskriminering.

Eftersom det handlar om tvärvetenskapliga frågor medverkar ofta forskare från olika discipliner som sociologi, socialantropologi, ekonomisk historia, idéhistoria och kulturgeografi.
Forskningen bedrivs av många olika utbildningsanordnare, exempelvis högskolor, universitet, stiftelser, tankesmedjor, bildnings- och forskningcentrum.
Här nedan har vi sammanställt en lista. Ta gärna kontakt med någon forskare!

CEIFO: Centrum för forskning om migration och etniska relationer vid Stockholms universitet.

Mångkulturellt centrum. Ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

REMESO: Avdelningen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Linköpings universitet) 

Malmö Institute for studies of migration, diversity and welfare + Mångfaldsstudier

Norsk Nettverk for Migrasjonsforsking - Universitet i Bergen. Se under rapporter

SULCIS Integrationstudier, Stockholms universitet

Hugo Valentin-centrum: Uppsala universitet

Imerförbundet
Forskare, lärare, studenter och professionellt yrkesverksamma med olika bakgrund och disciplintillhörighet utbyter idéer och erfarenheter inom fältet för internationell migration och etniska relationer.

Romska kulturcentret

Utredningar

Främlingsfienden inom oss. SOU: 2012:74
Om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, io förslag till åtgärder.

Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. SOU 2006:79

Den segregerade integrationen. SOU 2006:73