Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Encyklopedi om invandring,integration och rasism

Encyklopedin om invandring, integration och rasism är ett projekt från Immigrant-institutet under medverkan av invandrare, forskare, kulturarbetare och intresserade för att samla all kunskap om invandrare på ett enda ställe. Mer än 179 termer förklaras och kompletteras med länkar till andra texter, delvis inom andra avdelningar av Immigrant-institutets portal.