Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IFS Internationella företagarföreningen

En ideell förening som stödjer företag som startas och drivs av invandrare.

En ideell förening som stödjer företag som startas och drivs av invandrare. Medlemmar får råd och stöd. Webbsidan har information på tolv språk. Bra ordlista kring företagande, besök bazaren, resonemang kring att starta eget.