Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Gilla svenska på nätet

Erfarenheter från kommuner och utbildningsanordnare visar att många föräldralediga med invandrarbakgrund helt förlorar kontakten med det svenska samhället, språket och arbetslivet under föräldraledigheten. Föräldraledigheten skapar isolering och gör att inträdet på arbetsmarknaden försenas och/eller försvåras. Personerna riskerar att passiviseras som bidragstagare, vilket resulterar i ett förstärkt utanförskap och ett längre och djupare behov av samhällets stöd.   

Gilla svenska på nätet

Ur projektbeskrivningen:

I vårt projekt vill vi i nära samarbete med målgruppen utveckla metoder som gör det möjligt att i flexibla former fortsätta sitt lärande i svenska och om samhället. 

Vi använder studiecirkelns pedagogik med ett stor mått av deltagarinflytande och mindre gruppen. På detta sätt underlätta samt anpassa kursinnehåll till de enskilda deltagarnas behov och önskemål. Arbetssättet ska vara prövande och experimenterande.  

Materialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

Se webbsida:
http://gillasvenska.oer.folkbildning.net/

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.