Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Anhängare och motståndare

Den uppskruvade polemiken mellan vissa anhängare och vissa motståndare till islam är ett av de största hoten mot våra samhällen, skriver den franske islamologen Gilles Kepel i sin nyöversatta bok ”Saint-Denis. Berättelsen om en Parisförort”.

Gilles Kepel - författare

Gilles Kepel kallar dem för ”identitärer”, både anhängare och motståndare som använder islam för att skapa klyftor i samhället genom att sprida en allt mer karikatyrmässig bild av den Andre.

Båda sidor bidrar till samhällets sönderfall. 

Det franska originalet kom ut 2011 och hette ”Qatre-vingt-treize” – nittiotre – vilket är beteckningen, liksom postnumret, för det departement norr om Paris där huvudorten Saint-Denis ligger.

Egentligen handlar bara en mindre del av Gilles Kepels bok om Saint-Denis. Han tar denna förort som utgångspunkt för sin berättelse om hur islam i Frankrike förvandlats till fransk islam. Saint-Denis är nämligen ”det största området med nedlagda industrier på kontinenten”, en viktig faktor när författaren ska förklara stadens utveckling till ”fransk islams Mekka”.

Saint-Denis - berättelsen om en Parisförort utges av Atlantis förlag