Sökträffar på Mångkulturellt samhälle

Visar 15 av 51 träffar på Mångkulturellt samhälle

Sortera på:
 1. Artikel

  Böcker & film om främlingsfientlighet

  Fördjupning för dej som vill läsa mer inom områdena mångkultur, kulturkrockar, politik, främlingsfientlighet och rasism. Fackböcker, romaner, serieromaner, tidskrifter, utredningar och film.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-30 Skapad:2012-05-23
 2. Webbsida

  Integration genom film

  Mötet mellan tolv nyanlända killar och en grupp gymnasieobehöriga elever blev en kärleksfilm.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-13 Skapad:2016-12-13
 3. Artikel

  Organisationer mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans

  Ett flertal organisationer arbetar med frågor som handlar om rasism, främlingsfientlighet, intolerans, mångfald, integration och mänskliga rättigheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2012-06-10
 4. Artikel

  Antirasistisk projektledarkurs

  Scouten Emelie Nordell förverkligade sitt engagemang mot rasism och främlingsfientlighet genom att delta i en antirasistisk projektledarkurs. Ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och organisationen Expo.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2012-05-16
 5. Artikel

  Gilla svenska på nätet

  Erfarenheter från kommuner och utbildningsanordnare visar att många föräldralediga med invandrarbakgrund helt förlorar kontakten med det svenska samhället, språket och arbetslivet under föräldraledigheten. Föräldraledigheten skapar isolering och gör att inträdet på arbetsmarknaden försenas och/eller försvåras. Personerna riskerar att passiviseras som bidragstagare, vilket resulterar i ett förstärkt utanförskap och ett längre och djupare behov av samhällets stöd.   

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2014-10-22
 6. Artikel

  Strategier mot rasism och främlingsfientlighet

  Två av folkbildningens centrala uppgifter är att verka för alla människors lika värde och att ta sig an det mångkulturella samhällets utmaningar. Detta innebär ett klart ställningstagande mot alla former av främlingsfientlighet och rasism.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2010-03-30
 7. Webbsida

  Sverige mot rasism

  Föreningen är en ideell nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som bedriver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och andra former av intolerans.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2004-10-05
 8. Folkhögskolornas arbete för mångfald och inkludering

  Den 21 mars 2015 är det Folkhögskolans dag. Vi har tagit fram ett par korta filmer på temat Mångfald och inkludering. Använd dem för diskussion och inspiration, på Folkhögskolans dag eller vid något annat tillfälle.

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2015-02-25
 9. Artikel

  Anhängare och motståndare till islam i hatspiral

  Den allt mer uppskruvade polemiken mellan vissa anhängare och vissa motståndare till islam är ett av de största hoten mot våra samhällen, skriver den franske islamologen Gilles Kepel i sin nyöversatta bok ”Saint-Denis. Berättelsen om en Parisförort” (Atlantis). Christian Andersson recenserar i senaste numret av politiken.se

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2015-01-09
 10. Artikel

  Agera utan att diskriminera

  Ulrika Sandin arbetar som lärare i kursen "Agera utan att diskriminera" på Röda Korsets folkhögskola

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2012-05-13
 11. Webbsida

  Kommissionen mot antiziganism

  Kommissionen mot antiziganism var en kommitté som tillsattes av dåvarande regering med uppdrag att motverka antiziganism, det vill säga den särskilda rasism som riktas mot romer.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2016-01-07
 12. Artikel

  Forskning

  I Sverige pågår en omfattande forskning med anknytning till vårt tema. Forskningen spänner över breda kunskapsfält som etnicitet, migration, nationella identiteter, rasism, mångfald, segregation, integration, diskriminering.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-30 Skapad:2012-06-10
 13. Webbsida

  Spelar roll - om åskådarens passivitet och ansvar

  Ett lektionsmaterial från Levande Historia. Det pedagogiska materialet följer tre huvudspår – det normativa, det psykologiska och det historiska. Materialet innehåller också en allmän del som syftar till att introducera ämnet genom att anknyta till deltagarens egen förförståelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-30 Skapad:2015-01-28
 14. Artikel

  Myndigheter om migration och mot diskriminering

  Forum för levande historia är den myndighet som har ett direkt uppdrag att jobba med frågor som handlar om tolerans, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-30 Skapad:2012-06-10
 15. Artikel

  Ord och begrepp

  Vilka ord och begrepp använder vi när vi talar om det mångkulturella samhällets utmaningar? Vem benämner vem och på vilket sätt? Här presenterar vi definitioner på några av de begrepp som ofta förekommer.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-11-30 Skapad:2012-06-11