Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lagrummet

Vad betyder LOA, LAS och SoL? Svaret får du i Lagrummet vars syfte är att vara den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet.

Lagrummet

Svensk rättsinformation produceras av många olika myndigheter och presenteras i olika databaser. En överblick över rättsinformationssystemet får man via Lagrummet, en portal som presenterar och länkar till de olika dokumenten och myndigheterna. 

Förutom rättsinformationen finns vanliga frågor från användare av sidan samt en lista med ordförklaringar. Det går också att söka bland lagar och förordningar samt domstolars rättspraxis.

Här finns också en sida som visar rättsprocessens olika steg.
Observera att varje del är klickbar.