Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

BRÅ - Brottsförebyggande rådet

Vilka är brotten och brottslingarna och hur kan samhället förebygga brott?

BRÅ - Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet - BRÅ är en myndighet som verkar för att brottsligheten skall minska i samhället.
BRÅ presenterar därför massor av fakta om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. På denna sida kan du anmäla dig för få BRÅs nyhetsbrev.


Tips på fördjupande sidor

Förebygga brott. Exempel på förebyggande arbete samt informationsmaterial.

Snacka om brott - BRÅs podsändningar. Ladda ner eller lyssna direkt.

Statistik över olika brott