Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Lag och rätt

Visar 14 av 14 träffar på Lag och rätt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Vi och Dom - En lärarhandledning

  Pedagogiskt material om hatbrott och alla människors lika värde

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-29 Skapad:2018-02-12
 2. Webbsida

  Lagrummet

  Vad betyder LOA, LAS och SoL? Svaret får du i Lagrummet vars syfte är att vara den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-14 Skapad:2001-01-23
 3. Webbsida

  Brott & Statistik

  Brottsförebyggande Rådet ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-28 Skapad:2005-11-08
 4. Webbsida

  Rättsstaten - en handbok för politiker

  I grund och botten betyder rättsstaten att medborgarna och de som styr dem skall lyda lagen. Men denna enkla definition behöver ett klargörande. Vilka typer av frågor gäller i rättsstaten? Vad menas med ordet rätt? En klargörande handbok från Roul Wallenberginstitutet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-28 Skapad:2013-05-29
 5. Webbsida

  Rättshjälp och taxor

  En broschyr om vad rättshjälpslagen innebär och vilka bestämmelser som finns om rättshjälp och rådgivning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2019-02-28 Skapad:2009-10-14
 6. Webbsida

  Brottsofferjouren

  Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-28 Skapad:2005-06-30
 7. Webbsida

  BRÅ - Brottsförebyggande rådet

  Vilka är brotten och brottslingarna och hur kan samhället förebygga brott?

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-19 Skapad:2003-11-18
 8. Webbsida

  KRIS

  Kriminellas Revansch i Samhället är ett nätverk som består av tidigare missbrukare och återfallskriminella som nu lever ett drogfritt och hederligt liv, samt stödmedlemmar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-14 Skapad:2003-06-08
 9. Webbsida

  Unga brottsoffer

  Brottsoffer är den som blivit utsatt för ett brott och man är det oavsett om man har polisanmält det eller inte. Det kan vara misshandel, olaga hot eller rån vilka hör till de vanligaste brotten.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2008-06-10
 10. Webbsida

  Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2005-06-30
 11. Webbsida

  Rättegång

  En rättegång i en domstol går till på olika sätt beroende på vad ärendet eller målet handlar om. Gå på en virtuell rundtur i en tingsrätt för att se hur ett mål behandlas. Sveriges Domstolar beskriver rättegångens olika moment och deltagare.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2008-06-10
 12. Video

  UR Samtiden - Hjärnans vindlingar : Om ondska och ansvar

  Sten Levander, psykiater och professor emeritus vid Lunds universitet samt gästprofessor i kriminologi vid Malmö högskola, pratar om ondska och ansvar. Han berättar om Aristoteles som lade grunden till den västerländska rättstraditionen: det måste finnas en gärningsman och ett brott för att det ska kunna utdömas ett straff. Och gärningsmannen måste ha ett val. Om man inte rår för det man gör kan man inte heller bära ansvaret. Levander resonerar också kring frågorna: Kan man vara otillräknelig och ond? Vad är moralisk kompetens? Hur har samhället under olika perioder sett på brottslingar med psykiska sjukdomar? Kan man ha ett ansvar om man inte förstår vad man gör? Hur har samhället löst dessa problem genom historien? Inspelat i november 2011. Arrangör: Forskning och framsteg.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-09-29 Skapad:2011-12-06
 13. Webbsida

  Lawline

  Enklare juridisk rådgivning för privatpersoner och företag. Syftet är att sänka trösklarna för juridik genom att erbjuda inledande juridisk rådgivning helt gratis. 

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-09-10 Skapad:2015-09-10
 14. Webbsida

  Rättegångsskolan

  Rättegångsskolan är ett utbildningsmaterial som riktar sig till den som skall närvara vid en rättegång.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-03-30