Sökträffar på Lag och rätt

Visar 15 av 20 träffar på Lag och rätt

Sortera på:
 1. Webbsida

  KRIS

  Kriminellas Revansch i Samhället är ett nätverk som består av tidigare missbrukare och återfallskriminella som nu lever ett drogfritt och hederligt liv, samt stödmedlemmar.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2003-06-08
 2. Webbsida

  Crime and society - a comparative criminology tour of the world

  Kriminologiska fakta om nästan alla världens länder. Här kan du bland annat jämföra olika länders brottsutveckling, polisorganisation och rättssystem.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2007-12-17
 3. Webbsida

  Brottsofferjouren

  Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2005-06-30
 4. Webbsida

  Vägledande avgöranden - Sveriges Domstolar

  Lagrummet är en sida som visar svensk rättspraxis. På sidan kan du söka efter vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2009-10-14
 5. Webbsida

  Lagrummet

  Vad betyder LOA, LAS och SoL? Svaret får du i Lagrummet vars syfte är att vara den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2001-01-23
 6. Webbsida

  Brott & Statistik

  Brottsförebyggande Rådet ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2005-11-08
 7. Webbsida

  BRÅ - Brottsförebyggande rådet

  Vilka är brotten och brottslingarna och hur kan samhället förebygga brott?

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2003-11-18
 8. Webbsida

  Rättshjälp och taxor

  En broschyr om vad rättshjälpslagen innebär och vilka bestämmelser som finns om rättshjälp och rådgivning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2009-10-14
 9. Webbsida

  Unga brottsoffer

  Brottsoffer är den som blivit utsatt för ett brott och man är det oavsett om man har polisanmält det eller inte. Det kan vara misshandel, olaga hot eller rån vilka hör till de vanligaste brotten.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2008-06-10
 10. Webbsida

  Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2005-06-30
 11. Webbsida

  Rättegång

  En rättegång i en domstol går till på olika sätt beroende på vad ärendet eller målet handlar om. Gå på en virtuell rundtur i en tingsrätt för att se hur ett mål behandlas. Sveriges Domstolar beskriver rättegångens olika moment och deltagare.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2008-06-10
 12. Webbsida

  Brottsrummet

  Lättillgänglig information om olika typer av brott, vad som räknas som brott, om rättsprocessen om man blivit utsatt för brott, statistik samt en ordlista. Passa på att testa dina kunskaper om lag & rätt.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-02 Skapad:2008-02-13
 13. Video

  UR Samtiden - Hatet mot romer : Hatbrott i ett internationellt perspektiv

  Hatbrottens särskilda plats i juridiken har sin grund i de brott som begicks under andra världskriget. Christina Johnsson, forskningschef vid Raoul Wallenberg-institutet, ger en bakgrund till dagens hatbrottslagstiftning. Moderator: Björn Lagerbäck. Arrangerat av Dialogforum i Malmö tillsammans med ABF och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2011-11-07
 14. Video

  UR Samtiden - Hatet mot romer : Hatbrott

  - Alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter, säger Jeanette Larsson, hatbrottsutbildare på polisen i Skåne. Och ändå vet vi alla att så ser det inte ut i praktiken. - Om avsikten med ett brott varit att kränka offret eller den folkgrupp offret tillhör, på grund av hudfärg, sexuell läggning, religiös tro, eller etniskt eller nationellt ursprung, handlar det om ett hatbrott, säger Jeanette Larsson. Dessutom berättar Lars Morand som är åklagare med särskild inriktning mot hatbrott hur åklagarna i Malmö arbetar med hatbrott. Moderator är Björn Lagerbäck. Arrangerat av Dialogforum i Malmö tillsammans med ABF och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2011-11-08
 15. Video

  UR Samtiden - Hjärnans vindlingar : Om ondska och ansvar

  Sten Levander, psykiater och professor emeritus vid Lunds universitet samt gästprofessor i kriminologi vid Malmö högskola, pratar om ondska och ansvar. Han berättar om Aristoteles som lade grunden till den västerländska rättstraditionen: det måste finnas en gärningsman och ett brott för att det ska kunna utdömas ett straff. Och gärningsmannen måste ha ett val. Om man inte rår för det man gör kan man inte heller bära ansvaret. Levander resonerar också kring frågorna: Kan man vara otillräknelig och ond? Vad är moralisk kompetens? Hur har samhället under olika perioder sett på brottslingar med psykiska sjukdomar? Kan man ha ett ansvar om man inte förstår vad man gör? Hur har samhället löst dessa problem genom historien? Inspelat i november 2011. Arrangör: Forskning och framsteg.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-09-29 Skapad:2011-12-06