Reklam - en dyr historia

Reklam finns överallt. Reklam kostar massor av pengar. Måste vi ha reklam? Hur påverkas vi och vår miljö och vem betalar? Lektions- och diskussionsmaterial om reklamen och dess roll i samhället.

Reklam - en dyr historia

I reklamens barndom handlade om att sälja en vara, kanske en tub kaviar. Idag handlar det också om att ändra våra värderingar kring ett varumärke. Sättet att rikta sig till olika grupper dyker också upp i olika kampanjer från organisationer och politiker.

Kostar
För att se hur mycket pengar som spenderas på reklam kan man vända sig till branschorganisationen IRMs Stora Reklamkakan. Där kan du se statistik över fördelning och kostnad av reklaminvesteringarna. Bilden nedan redovisar resultaten för 2015.

I Sverige kostade alltså reklamen drygt 68 miljarder kronor 2015.


Identitet och reklam
Mediekompass har lektionsmaterial kring reklam och genus: Är du fångad av reklamen?

Om konsumtion. Ett av svenska barns största fritidsintressen är att shoppa. Vilka är de som vill ha barnens pengar, och hur bär de sig åt? Få hjälp med att förstå hur man kan skydda sig mot reklam, samt vilka knappar reklammakarna trycker på för att få dig att lägga dina sista pengar på just deras produkter. Ett UR-program, 11 min.

Tankarna bakom:
hur tänker och jobbar reklambyråer? 
Reklamkampanjer idag skiljer sig stort från hur de var för en generation sedan. Nu handlar det om att du som konsument skall asscociera till något positivt när du ser ett varumärke, ibland är du delaktig själv. En del reklambyråer väljer dessutom för att kalla sig kommunikationsbyråer idag. Om det här berättar Oskar Broberg i radioprogrammet Plånboken, oktober 2016, ca 10 min.

A I D A är ett begrepp inom reklamvärlden som handlar om köpprocessen. Tycker du att det här stämmer med hur du fungerar som konsument?

Reklamen vill nå våra känslor
Märker vi hur vi påverkas?
MIK-rummets sida om olika typer av reklam: den dolda och den påtagliga reklamen. Omfattande sida med lektionstips och rekflekterande frågor. 

Så hittar reklamen genvägen till hjärnans omedvetna delar
I en tid när reklam är något man betalar för att slippa får marknaden ta till listiga metoder. En är neuromarketing, marknadsföringsstrategier mot hjärnans mer omedvetna delar. Katrina Bjärvall i DN 20151112.

Doften som signum. UR-film om hur dofterna påverkar oss och hur det bland annat används av kommersiella aktörer.

Agera
Låt inte medierna göra om dig. Förändra dem i stället. DIY-material från Allt är möjligt.
Kvinnolobbyn som varit med och givit ut Allt är möjligt har också startat kampanjen Reklamera.
Tanken är att alla som ser stötande reklam skall kunna anmäla det via sidan Reklamera.

Mediasmart är ett kostnadsfritt läromedel som har en del för gymnasieskolan. Här vill man utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information för att skapa kritiskt granskande konsumenter.

Regler och lagar
Eftersom reklamen handlar om att påverka människor kan det göras övertramp. Konsumenter kan känna sig lurade eller uppfatta reklamen som stötande, men det finns regler för reklam. 

Konsumentverket bevakar konusmentens rättigheter. På sidan Tillsyn av marknadsföring berättas att myndigheten kan börja en granskning av reklam ifall den är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

Lektionsmaterial från Konsumentverket
Skolmaterial för vuxenundervisning

Titta även på sidan Lektionsbanken och Vad kan du om reklam?

För unga vuxna: Ung konsument tar upp vilken typ av reklam som är godkänd och inte, om dold reklam och varför företagen registrerar allt du gör på nätet. 

Branchens koll
Reklamombudsmannen är näringslivets egen ombudsman för att stävja oetisk reklam.Här kan man anmäla reklam och säga nej till reklam.
Här kan du söka bland anmälda reklaminslag

Diskutera
Är reklamen skadlig? Inte bara för oss utan också för miljön. Det menar filosofen och författaren Torbjörn Tännsjö i artikeln Reklamen är skadlig för samhället och klimatet. DN 20151130

Spelar det någon roll om annons och nyhet smälter ihop? Native advertising är ett sätt att övertyga konsumenten genom ett mer personligt och berättande tilltal. Native advertising är artikellika annonser som är särskilt effektiva på webben där de kan kommenteras och delas och fungera som ett alternativ till det klickbara nyhetsmaterialet.  Syftet är att bygga upp en långvarig relation mellan läsare och varumärke. Hur märker man om det är en artikel eller en annons?
Läs mer i DN-artikeln av Georg Cederskog

Made by Sweden är uppmärksammade reklamfilmer från Volvo. I Vintersaga från 2014 med Ted Ströms vemodiga sång sveper kameran över ett vintrigt Sverige från norr till söder. Infilkat är några kändisar.
Beskriv vad du ser. Vilken känsla skapas hos dej? Vad vill man med den här filmen? 
Men den mest kända filmen är förmodligen den där Zlatan är med i nästan alla bildrutor. Filmen har nått en enorm publik via nätet. Det här sättet, när tittarna sprider till sina vänner, kallas Friendvertising. Läs mer i DN-artikeln av Andreas Nordström: Zlatan en våt dröm..


Mer att läsa: 
Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår värld av Bo Bergström. 2016. Vänder sig till marknadsförare.
Möten med bilder. En bok om bildanalys av Yvonne Eriksson. 2012
No logo: märkena, marknaden, motståndet av Naomi Klein, 2002
Reklam funkar inte på mig. Unga marknadsföring och internet. Bok att ladda ner från Nordiska Rådet
Svensk reklam: anonser, varor och marknadskommunikation 1975-2012, 2016
Utredningen om könsdiskriminerande reklam SOU 2008:5 
Yes, därför köper vi det vi inte behöver. Katarina Bjärvall, 2015