Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Marknadsmässig kurragömma? Barn, unga och dold reklam

En bok som diskuterar dold reklam riktad mot barn utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och inte minst barnens. En typ av dold marknadsföring som växer kraftigt är den som sker via en social medieprofil där innehållet är mer personligt än redaktionellt. Ladda ner och läs!

I antologin 'Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam'  presenterar 11 artikelförfattare sin syn.