Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konsumentverket

Hit kan man vända sig när man behöver råd i frågor om avtal med handeln, reklam, om varors kvalitet med mera.

Konsumentverket

Missa inte tjänsten Hallå Konsument där du kan läsa och ställa frågor om e-handel, ångerrätt, bluffakturor med mera. Finns även på Facebook

Konsumentverket är en statlig myndighet vars uppgift är att ta tillvara konsumenternas intressen. Arbetsfälten är främst reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi samt varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.