Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konsumenternas

Oberoende vägledning om pension, bank och försäkring.

Stiftlsen kan ge allmän orientering om marknadens spar- och låneformer information om innebörden i juridiska och ekonomiska termer och begrepp som användes i avtalsvillkor och annan information.

Dessutom hjälp och vägledning i bankfrågor och rådgivning under full sekretess.