Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

The Doughnut

 

Presentation av "The Doughnut Economy", en modell för social och ekonomisk rättvisa inom planetära gränser

Hur hänger den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ihop? Hur kan alla människor få ett drägligt liv inom de planetära gränserna? Är ekonomisk tillväxt en förutsättning eller ett hinder för social och ekologisk hållbarhet? 

Ekonomen Kate Raworth har skapat en modell som fått namnet "The Doughnut" (eftersom den ser ut som en munk) för att tydliggöra dessa frågeställningar.

Susanne Hedman ger en kort presentation av modellen.
Presentationen är sju minuter.

Kate Raworth webbsida