Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Socialekologi och lokal omställning - del 1

Föredrag med Dan Chodorkoff på Ekocentrum i september 2015.

Dan Chodorkoff har varit en av lärarna på Institute for Social Ecology i USA sedan 1970-talet. Han är antropolog och engagerad i miljö- och omställningsfrågor, samt lokalpolitiskt aktiv.

I september 2015 var han inbjuden till Café Planet på Ekocentrum i Stockholm. Arrangörer var Omställning Göteborg samt föreningen Demokratisk Omställning.

Detta är första delen av föreläsningen som i stor utsträckning behandlar frågor om natursyn och socialekologisk filosofi. Missa inte frågestunden som laddats upp i ett separat youtubeklipp, samt del 2 av föreläsning som handlar mer om två exempel på lokalt utvecklingsarbete, dels kortfattat om saker Dan Chodorkoff är engagerad i idag i sin hembygd, dels det arbete med lokal utveckling på Lower East Side som han var involverad i på 1960- och 1970-talet. Bland annat får vi här reda på lite om upprinnelsen till rörelsen med stadsodling och "community gardens", samt något om det de första projekten med förnybar energi i New York.