Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sustainable Development Solutions Network

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) är ett nätverk av universitet och forskningsinstitutioner som erbjuder gratis nätkurser om olika aspekter på hållbar utveckling.

SDSN anlitar globalt ledande forskare som Jeffrey Sachs och Johan Rockström för att utforma nätkurser om hållbar utveckling. Tanken är att göra forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling tillgänglig för en stor allmänhet. Inititiativet stöds av FN och det är gratis att delta i kurserna.

Verksamheten började under 2014. Hittills finns tre kurser tillgängliga:

Planetary Boundaries and Human Opportunities

Climate Change, Science and Negotiations

The age of Sustaianble Development

Fler kurser kommer att komma till. De hittar man på SDSNs webbsida där det också finns mycket annan intressant information om hållbar utveckling och forskning. 

Kurserna är utmärkta fortbildningsmaterial för lärare. De består av korta filmade och illustrerade föreläsningar, lästips och uppgifter. Det går utmärkt att använda valda delar av föreläsningarna som inspirationsmaterial i undervisningen.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.