Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medveten konsumtion

White Monday är ett motdrag till handelns Black Friday, en kampanj som vill lägga fokus på återanvändning och få oss att fundera över vårt sätt att konsumera och leva. Idéer och information om en mer medveten konsumtion hittar du här. 

Medveten konsumtion

White Monday inträffar den 19 november, alltså samma vecka som den stora shopping- och readagen Black Friday. White Monday är också en rörelse som på sin sida lyfter fram cirkulära förslag som alternativ till den köpyra som uppmuntras på fredagen. Läs och lär om aktörer som satsar på alternativa och cirkulära tjänster på WhiteMondays sida

Konsumtionens miljöpåverkan

Enligt Naturvårdsverket orsakas utsläppen av växthusgaser till drygt 80 procent av den privata konsumtionen. Den kan i sin tur delas upp på aktiviteterna ”äta” med utsläpp på cirka 30 procent, ”bo” med drygt 20 procent, ”resa” med ungefär 30 procent och ”övrigt” knappt 20 procent. I Sverige har konsumtionen inte minskat. Det är dags att stifta bekantskap med begrepp som cirkulära tjänster och cirkulär ekonomi för att på sikt ändra våra konsumtionsmönster.

Black Friday - en mörk dag för planten
Ett avsnitt från P1s miljöprogram Klotet 2017, 40 min.

Ska våra kläder sluta som nermalda trasor i Indien?
En artikel som problematiserar återvinningen av textilier. Ett inlägg i debatten från Forum för utvecklingsfrågor.

Vad är cirkulär ekonomi?

Föredrag av Ann-Charlotte Mellqvist, forskare vid Rise, tidigare vid Handelshögskolan i Göteborg. 14 min.

 

Var klimatsmart - tänk cirkulärkonsumtion

Information och inspiration utan pekpinnar finns på föreningen Medveten konsuments sida

Kjellsorterat
Journalisten Kjell Eriksson vill veta mer om miljö och hållbarhet. Idag förbrukar mänskligheten mer resurser än vad jorden klarar av att producera. Vi lever som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har. Kjell besöker företag, myndigheter och kommuner för att få svar på vart våra sopor tar vägen och hur vi alla kan göra mer miljösmarta val. Han lär sig allt från avfallshierarkin till cirkulär ekonomi. Varje avsnitt avslutas med att någon som är engagerad i miljön får en minut på sig att rädda jorden. Åtta poddavsnitt från UR Skola 

Naturskyddsföreningen: vi stärker din konsumentmakt
Vill visa på de goda alternativen som finns på marknaden och inspirera dig till att gå från ord till handling.

Quizz - testa dig själv!

Hallå konsument om hållbar konsumtion. Du väljer svårighetsgrad

Världskoll om konsumtion

Några Facebookgrupper

Black Friday - jag köper det inte - "I don´t buy it"
Eriks Green Lab

Tidskriftstips

Camino
Mer än en hållbarhets- & miljötidning, riktigt kul att läsa.

Böcker

Ett hållbart liv Naturskyddsföreningen, 2018

Vi är vad vi köper
av Katarina Graffman, 2018.

Konsumtion: ekonom, samhälle och etik av Andreas Håkansson, 2017.

Relaterat material från Folkbildningsnätet

Den hållbara verktygslådan - studiematerial

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Fördjupning

Konsumtionsrapporten 2018
Rapporten kommer ut varje år och handlar om den privata konsumtionen ur ett brett perspektiv. Förutom en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter innehåller rapporten fördjupande analyser gjorda av konsumtionsforskare. 95 sidor, från Göteborgs Universitet.

Naturvårdsverkets rapport ”Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Källor:

Centrum för konsumtionsvetenskap
Forum för utvecklingsfrågor
Konsumentverket
Medveten konsument
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
RI.SE
Svenska FN-förbundet
UR - Skola
WhiteMonday