Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 8, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Theresia Hägglund, Eskilstuna folkhögskola, presenterar mål 8

 

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktivsysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män.

Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.
 
Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.

Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden. Skrivningar om sociala trygghetssystem går att återfinna under mål 1..

Till delmålen 

 

Frågeställningar:


 
1. Att upprätthålla ständig tillväxt på en planet med begränsade resurser - är det möjligt? Varför/varför inte?
Vad tror du?
 
2. Finns det något som kan kallas hållbar tillväxt? Vad är det i så fall? Vad tänker du/ni själv/a och vilka definitioner har andra formulerat?
 
3. Vad är viktigast för er när när ni tänker på anständiga arbetsvillkor på en framtida arbetsplats?
 
4. Vad tror ni är viktigast för att uppnå anständiga arbetsvillkor globalt?
 
5. Hur många slavar arbetar för dig? http://slaveryfootprint.org

 
6. Är konsumentmakt vägen till anständiga arbetsvillkor? Varför? Varför inte?
 

Fördjupning:

The global deal

Den 21 september 2016 lanserade statsminister Stefan Löfven Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden. "Global Deal handlar om att fler människor runtom i världen ska ha trygga och bra jobb och mer jämlik fördelning av våra ekonomiska resurser. Fler behöver jobb med schyssta villkor och en lön de kan leva på. Det är en förutsättning för att globaliseringen ska vara en positiv kraft". http://www.theglobaldeal.com/


Exempel på sju sätt att tänka som en ekonom i det 21:a århundradet.

Hur kan ekonomerna bidra till mänsklig välfärd inom ramen för planetens gränser? 
Kate Raworth, välkänd engelsk ekonom, sammanfattar sin nya bok  "Doughnut Economics - Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist", utgiven april 2017. https://www.opendemocracy.net/transformation/kate-raworth/seven-ways-to-think-like-21st-century-economist

 

Radio: 

 


Video:

The Impossible Hamster -  en illustration av evig tillväxtStellan Tengroth - Tillväxt till döds - Stellan förklarar exponentiell tillväxt med ghälp av duplo klossar (det finns fler kilpp på youtube)Tim Jackson - Ted Talk - an economic reality check

Världen står inför recession, klimatförändringar och ojämlikhet. Tim Jackson pratar i sin TED-talk om hur vi kan utmana etablerade ekonomiska principer, sluta mata krisen och börja investera i vår framtid. Tim Jackson - Välfärd utan tillväxt - Tim Jackson pratar om sin bok Välfärd utan tillväxt där han gör upp med vår besatthet av tillväxt och menar att samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida vår planets ekologiska gränser. Ekonomen Klas Eklund förklarar tillväxt

 

Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet - en rapport från den nyliberala tankesmedjan Timbro.

 

Att svära i kyrkan - en antologi om eveig tillväxt på en ändlig planet utgiven an nätverket Steg 3.

 

Fairtrades skolmaterial - gratis skolmaterial från Fairtrade Sverige om Fairtrade, hållbar utveckling etc i olika nivåer.

 

Uppslaget - Avsändare: Svenskt Näringsliv. Detta nummer handlar om tillväxt och vägen till fortsatt välstånd och utveckling.