Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Handla rättvist och hur funkar världsbutikerna

Här får du lära dig om vad rättvis handel innebär och vad som menas med världsbutiker.

Handla rättvist och hur funkar världsbutikerna

Studiematerialet handlar om världsbutikerna och den delen av rättvis handel rörelsen som finns utanför rättvise-märkningen. Modulerna har producerats för att användas i lärgemenskaper där erfarenheter kan diskuteras vidare och fördjupas.

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2006

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.