Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

Presentation av de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder enades om i FN i september 2015. Målen ersätter de tidigare Millenniemålen och gäller för alla världens länder.

De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

I spalten till vänster hittar du beskrivningar, diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial för vart och ett av de 17 målen i Agenda 2030.

 

Några viktiga principer för Agenda 2030

  • De globala målen gäller för alla länder, både rika och fattiga.
  • Målsättningen är att skapa hållbar utveckling i tre integrerade dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Det ställer höga krav på samordning mellan olika politikområden och aktörer.
  • Kan ses som ett ramverk för mänskliga rättigheter. Deklarationen tydliggör att ett av de huvudsakliga målen är att säkerställa mänskliga rättigheter för alla.
  • Ingen ska lämnas utanför, målen ska uppnås i alla länder, för alla människor och alla samhällsskikt.
  • Jämställdhet är en övergripande princip i hela agendan.
  • Agendan kräver ett starkt globalt partnerskap med alla länders, aktörers och människors deltagande. 

 

"We the People" är den officiella kampanjfilmen för de nya målen.

----

>>>>> Tillbaka till tema: Agenda 2030 - för en hållbar utveckling <<<<<<

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.