Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling - konferens 18 maj 2016

Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling - konferens 18 maj 2016

Hur kan vi folkhögskolor delta i arbetet med de nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030?

Hur kan vi bidra till hållbara institutioner för folklig bildning i utvecklings-samarbetet?

 

Dessa två frågor var utgångspunkten för FOLACs vårkonferens. Konferensen samlade skolledningar, lärare, forskare, UD-tjänstemän och representanter för ramorganisationer.  Under dagen fördjupades diskussionen om FOLACs strategi för folkhögskolorna arbete för en globalt hållbar utveckling.

Presentation av FOLACs strategi

Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling - strategi

Brev från folkbildningsorganisationerna till biståndsminiser Isabela Lövin

Brev från folkhögskoleorganisationerna till delegationen för Agenda 2030


Hållbar samhällsutveckling bortom BNP-tillväxt

Är det möjligt att skapa en god samhällsutveckling utan ekonomisk tillväxt? Ulrika Gunnarsson Östling, forskare på KTH; berättade om ett pågående forskningsprojekt där man undersöker denna fråga utifrån ett antal scenarier

Scenarier

Projektets webbsida


UD om Agenda 2030 och Sveriges utvecklingssamarbete

Kajsa Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, och Stefan Isaksson, ämnesråd på UD redogjorde för regeringens arbete med Agenda 2030 och det nya policyramverket för Sveriges utvecklingssamarbete

Agenda 2030 och vägen dit -Kajsa Olofsgård

Policyramverket för Sveriges utvecklingssamarbete - Stefan Isaksson


Goda exempel

Fotboll, folkbildning och jämställdhet i Tanzania

Intervju med Mia Mjengwa Bergdahl

Se videon i nytt fönster

Fotboll, folkbildning och jämställdhet - presentation

Karibu Tanzania (KTA) - webbsida

Kvinnofolkhögskola i Halabja

Intervju med Katarina Korp och Pia Grubb

Se videon i nytt fönster

Länk till Amez Womens Folk High School

Inkludera mera

Drygt 30 folkhögskolor har samarbetat under två år för att utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle

Presentation av Ingegerd Akselsson Le Douaron

Metodhandledning

Folkhögskola i Bosnien?

Intervju med Fredrik Stockhaus - film

Se videon i nytt fönster

Folkbildning Roma Education Network (FRED nätverket)

Intervju med Annika Jansson, rektor Vara folkhögskola

Se videon i nytt fönster

Riktlinjer för FRED-nätverket


Röster från ramorganisationer

Intervju med Johanna Leander, Palmecentret

Se videon i nytt fönster

Intervju med Magnus Björk, Forum Syd

Se videon i nytt fönster


Rapporter, dokument och studiematerial

Praktisk handledning - en guide för folkhögskolor som vill söka bidrag för transnationellt samarbete

Folkhögskolan i världen

Glokala omställningscentra - folkhögskolan som arena och aktör

Agenda 2030 - studiematerial