Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkhögskolor som glokala omställningscentra

Riktlinjer med definitioner, mål och förslag på aktiviteter för folkhögskolor som vill arbeta med hållbar utveckling

Folkhögskolor som glokala omställningscentra

Hur kan folkhögskolor bli katalysatorer för omställning till ett mer hållbart samhälle? Under 2012-2014 samarbetade sex nordiska folkhögskolor tillsammans med miljöorganisationer och forskningsinstitutioner för att utveckla konkreta idéer för detta. Resultaten finns nu sammanfattade i ett antal riktlinjer som sprids till Nordens alla folkhögskolor. Projektet har fått stöd från Nordplus Vuxen.

Läs mer om projektet