Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningens insatser för Hållbar utveckling

En redovisning av hur studieförbund och folkhögskolor breddat verksamheten i riktning mot hållbar utveckling

Folkbildningsrådet har uppdragit åt f.d. förbundsordföranden Kerstin Mustel att genomföra en studie med syfte att få fram en översiktlig bild av folkbildningens arbete med hållbar utveckling i alla dess aspekter.