Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ESD Sverige

ESD, Education for Sustainable Development, är det internationellt vedertagna begreppet för lärande för hållbar utveckling.

Världsnaturfonden har tillsammans med ett antal universitetsorganistioner skapat denna sida med fokus på ESD inom den högre utbildningen.