Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ekologiskt fotavtryck

 

Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att visa hur stor del av jordens biologiskt produktiva yta som vår konsumtion tar i anspråk

 

Har alla människor lika rätt till naturresurserna? Är Sverige ett ekologiskt föregångsland? Susanne Hedman förklarar vad begreppet ekologiskt fotavtryck innebär och presenterar siffror på hur stora avtryck som svenskarnas konsumtion ger upphov till.

Hur skulle våra ekologiska fotavtryck kunna minska för att en långsiktig hållbar utveckling ska var möjlig?

Presentationen är drygt fyra minuter

Källa för presentationen är "Living Planet Report" 2014 från Världsnaturfonden.

Se också den svenska sammanfattningen av "Living Planet Report" 2016