Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Effektbloggen

Effekt är ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Effektbloggen är kopplad till detta magasin och innehåller aktuella kommentarer till klimat och hållbarhetsdebatten

Effekt har den uttalade ambitionen att inspirera till förändring. På sidan finns kommenterade nyheter, tips om aktuella arrangemang, information om pågående debatter och klimatklipp från you tube.

Det finns också samlat material i klickbara kategorier och länkar till andra informationskällor.