Den hållbara verktygslådan

Pedagogiska verktyg för lärande om hållbar utveckling

 

Hur kan vi inom folkbildningen bidra till lärandet för hållbar utveckling? Genom vår kursplanefrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs.

Susanne Hedman, folkhögskolelärare, presenterar här fyra kraftfulla pedagogiska verktyg till stöd för lärandet för hållbar utveckling och uppmanar andra folkbildare att bidra med sina erfarenheter.

De verktyg som presenteras är:

1. Ekologiskt fotavtryck

2. Planetens gränser

3. The Doughnut

4. Omställningskvadranten.