Sökträffar på Hållbar utveckling

Visar 15 av 109 träffar på Hållbar utveckling

Sortera på:
 1. Video

  Härifrån till hållbarheten : Framtidens stad

  Samhällsutvecklaren Filip Kjellgren har tröttnat på alla larmrapporter om världens tillstånd. Han vill att vi i stället pratar lösningar. Filip har idéer om hur framtidens stad ska förändras för att bli hållbar. Vi måste byta ut alla vara fossildrivna transporter och i stället för att äga våra bilar ska vi samåka i fordon som kör sig själva. Maria Lantz jobbar med elbilar och visar hur pass långt tekniken har kommit.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-15 Skapad:2017-02-21
 2. Video

  Härifrån till hållbarheten : Omställning

  Patrik Olsson försöker ställa om till en mer hållbar livsstil. Han har anpassat maten, boendet, transporterna och sina inköp. Men påverkar hans val livskvaliteten? Vi träffar också Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, som berättar om vikten av att skifta till en hållbar livsstil. Men när man ställer om bryter man också mot normen. Hur kan man skapa förändring och få med folk på nya idéer?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-15 Skapad:2017-02-21
 3. Artikel

  Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 17, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2016-02-04
 4. Ljud

  Bildningsbyrån - Kina : Stad i förändring

  Sveriges befolkning växte från 8 till 9,5 miljoner på 43 år. Peking har växt lika mycket på två år och har idag 20 miljoner invånare. Den snabba expansionen har fört med sig att en stor del av stadens äldre bebyggelse har rivits till fördel för nybyggda höghuskomplex. Numera finns en större medvetenhet om behovet av en hållbar stadsplanering och de senaste fyra åren har arkitekter vid Lunds universitet samarbetat med Pekings universitet runt den frågan. Arkitekt Martin Arfalk, universitetslektor Peter Siöström och professor Han Xi-Li från Pekings universitet visar Pekings olika bostadskvarter. Den äldre bebyggelsen består av hutonger, enkla enplanshus byggda runt en innergård. Hutongerna är unika och viktiga att bevara men renoveringsbehoven är stora. Många köps upp av miljonärer som ibland genomför ganska radikala ombyggnationer. Peter Siöström kallar Peking för en stad med många tidslager. Här finns olika historiska epoker sida vid sida, ibland väldigt tätt och ibland sammanblandade. Nu gäller det att göra det bästa av det gamla som finns kvar och det nya som har kommit till och planera miljöer där människorna står i centrum - inte bilarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-06-13
 5. Video

  UR Samtiden - Håller vi? : Regeringens strategi för hållbar konsumtion

  Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister, menar att det just nu pågår en konsumentledd hållbarhetsrevolution. Det är inte alltid marknaden och politiken hänger med, menar Bolund. Här redogör han för hur regeringen jobbar för en hållbar framtid. Inspelat den 7 mars 2017 på Arkitektur- och designcentrum, Stockholm. Arrangör: Camino och Arkdes.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2017-04-04
 6. Video

  UR Samtiden - Håller vi? : Håller världen efter Trump?

  Mats Karlsson på Utrikespolitiska institutet talar om hur vi kan dela upp vår tid i tre epoker: världsordningen vi skapade efter andra världskriget, vad som hände efter 1989 med murens fall, samt nu. Vilka är utmaningarna i den tid vi befinner oss i nu? Inspelat den 7 mars 2017 på Arkitektur- och designcentrum, Stockholm. Arrangör: Camino och Arkdes.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-09 Skapad:2017-04-04
 7. Artikel

  Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 12, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-31 Skapad:2016-02-04
 8. Artikel

  Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 8, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

  Uppdaterad:2017-05-31 Skapad:2016-02-04
 9. Video

  UR Samtiden - Människans natur 2016 : Ingen gräns mellan avkopplat och uppkopplat

  Framtidsforskaren Roope Mokka talar om hur gränsen mellan jobb och fritid allt mer börjar suddas ut. Han spår att vi i framtiden kommer att gå mer och mer mot en delningsekonomi där fler företag liknande Uber och Airbnb startas. I den första fasen av digitalisering såg vi sett hur tankar, idéer och information knöts samman. Nu ser vi något annat där även materiella saker kopplas ihop och knyts samman. De nya tjänsterna och den nya delningsekonomin kan hjälpa oss att utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt, menar Mokka. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-11 Skapad:2016-09-19
 10. Video

  UR Samtiden - Social Innovation Summit : Social innovation i uppsatta mål

  En paneldiskussion om arbetet med social hållbarhet. De globala målen liksom arbetet inom ramen för Agenda 2030 ska balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Men den sociala dimensionen upplevs ibland som mer osynlig än miljömålen. Medverkande: Johan Hassel, vd Global utmaning, Caroline Wigren-Kristofersson, docent i entreprenörskap, Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, och Lars Bryntesson, departementsråd på Finansdepartementet. Moderator: Lena Friblick. Inspelat den 26 oktober 2016 på Slagthuset, Malmö. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-04 Skapad:2016-12-16
 11. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-01 Skapad:2016-05-27
 12. Artikel

  Mål 9 - Hållbar industri

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 9, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-27 Skapad:2016-06-15
 13. De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

  Presentation av de 17 hållbarhetsmål som världens länder enades om i FN i september 2015. Målen ersätter de tidigare Millenniemålen och gäller för alla världens länder

  Uppdaterad:2017-02-16 Skapad:2015-12-07
 14. Video

  En bok, en författare : Kristina Mattsson

  För första gången i mänsklighetens historia bor fler människor i städer än på landsbygden. Orter och även större samhällen kommer att dö. I "Landet utanför" gör Kristina Mattsson en resa genom Sverige för att ta reda på varför vissa orter somnar in medan andra, tätt inpå, klarar sig. Och om alla vill bo i stan - vad ska vi med resten av landet till? Kristina Mattsson intervjuas av Bengt Westerberg.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-01 Skapad:2010-11-08
 15. Ljud

  Anaconda sociedad : Kanarieöarnas miljöproblem

  Ungdomar i en ekologisk organisation berättar om den allvarliga situationen på Kanarieöarna. Fridlysta arter riskerar utrotning då myndigheterna vill öka byggandet för ekonomisk vinnings skull. Men människor har reagerat i form av en stor organiserad demonstration där de omringade parlamentet med rep.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-29 Skapad:2010-10-12