Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Hållbar utveckling

Visar 15 av 16 träffar på Hållbar utveckling

Sortera på:
 1. Webbsida

  Asfaltsblomman - miljö- och rättviseguide

  Asfaltsblomman är tänkt som en mötesplats, främst för miljöintresserade Stockholmsbor. Men här finns information om hur man kan leva miljövänligt för alla som är intresserade. En lång rad områden täcks in och länksamlingen till miljö- och rättviseintressenter är gedigen!

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2007-12-10
 2. Artikel

  Det handlar om helhetsperspektiv!

  Hållbar utveckling ligger i tiden. Samtidigt är det ett begrepp som kan verka svårbegripligt. Ännu svårare blir det när man sen ska agera efter sina kunskaper. Enligt Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin ligger nyckeln i att utgå från ett helhetsperspektiv i vardagen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-28
 3. Webbsida

  Effektbloggen

  Effekt är ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Effektbloggen är kopplad till detta magasin och innehåller aktuella kommentarer till klimat och hållbarhetsdebatten

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2009-11-16
 4. Webbsida

  ESD Sverige

  ESD, Education for Sustainable Development, är det internationellt vedertagna begreppet för lärande för hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2009-06-29
 5. Artikel

  Ett globalt välfärdsamhälle

  Som ansvarig för kursen ”Rättvis handel” förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige där det är naturligt för allmänheten att diskutera hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-02
 6. Webbsida

  Fem utmaningar för hållbara städer

  Idag bor hälften av jordens invånare i städer och 2050 beräknas 70 procent av mänskligheten att vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad och en värdig försörjning den avgörande frågan.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-05 Skapad:2013-02-06
 7. Webbsida

  Folkbildningens insatser för Hållbar utveckling

  En redovisning av hur studieförbund och folkhögskolor breddat verksamheten i riktning mot hållbar utveckling

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-02-21
 8. Artikel

  Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling - Goda exempel

  Konferens på ABF-huset i Stockholm 18 maj 2016

  Källa:

  Uppdaterad:2016-06-03 Skapad:2016-05-18
 9. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-01 Skapad:2016-05-27
 10. Handla rättvist och hur funkar världsbutikerna

  Här får du lära dig om vad rättvis handel innebär och vad som menas med världsbutiker.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-03-10
 11. Artikel

  Jämställdhet en förutsättning för Hållbar utveckling

  Stina Sundberg arbetar som kanslichef på RIO. Hon var med och byggde upp Kvinnofolkhögskolan en gång i tiden och var dess rektor under många år. För Stina, som hela sitt liv har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor, är dessa en självklar del av folkbildningen, men även en förutsättning för hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-28
 12. Artikel

  Medveten konsumtion

  White Monday är ett motdrag till handelns Black Friday, en kampanj som vill lägga fokus på återanvändning och få oss att fundera över vårt sätt att konsumera och leva. Idéer och information om en mer medveten konsumtion hittar du här. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-15 Skapad:2018-11-15
 13. Webbsida

  Miljöfordon.se

  Jämför olika fordons utsläpp av miljöfarliga ämnen och besvarar frågor om miljöbilsekonomi och var man hittar tankställen med miljöbränsle.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-18 Skapad:2013-06-07
 14. Artikel

  Mål 9 - Hållbar industri

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 9, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-27 Skapad:2016-06-15
 15. Rättvist eller..?

  Ett digitalt studiematerial om rättvis handel och rättvisemärkt.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-06-09